HAKKINDA

Yrd. Doç. Dr. Ahmet AVCI

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Yönetici, Akademisyen, Yazar, TV Program Yapımcısı, Moderatör

Çalışma Alanları: Eğitim Yönetimi ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, Liderlik, Örgüt Kültürü, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, İnsan İlişkileri ve İletişim, Aile, Gençlik ve Gelişim

18 Eylül 1979’da İstanbul’da doğan Ahmet AVCI, aslen Çanakkale, Biga’lıdır. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan AVCI; 2002’de lisans, 2005’te yüksek lisans ve 2010’da doktora eğitimini Marmara Üniversitesi’nde eğitim bilimleri alanında tamamladı. 2010 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümüne Yrd. Doç. Dr. olarak atandı ve aynı zamanda, halen sürdürmekte bulunduğu (2010 – …) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne getirildi. 2014-2016 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kariyer, Girişimcilik ve Mesleki Test Merkezi Müdürlüğü görevinde bulundu.

Bu ve önceki görevleri süresince, ulusal ve uluslararası birçok araştırma ve projede; proje başkanı, yürütücüsü, tasarımcısı ve koordinatörü olarak çeşitli görevlerde bulundu: Milli Eğitim Bakanlığı ve TDED, Dilimiz Kimliğimizdir (Çalıştaylar, Makale Yarışmaları ve Raporlamalar – 2008); Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretim Programlarında Ölçme Değerlendirme ve Yeni Yaklaşımlar Araştırmaları (Sempozyum, Çalıştaylar ve Raporlamalar – 2009), Benim Üniversitem Kardeş Okul Projesi Zeytinburnu İlçesi (2010), Küçükçekmece İlçesi (2010), Fatih İlçesi (2011), Üsküdar İlçesi (2011); Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uluslararası Sosyal Politikalar Araştırmaları (Sempozyum, Çalıştaylar ve Raporlamalar – 2012); Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam Garantili Eğitim Projeleri, Çağrı Merkezi (2011), Sosyal Medya (2012), Ayakkabı Üretim Teknolojileri (2012), Grafik Animasyon (2013), Çizgi Film Yapım (2013).

Kamu ve özel sektörde üst düzey yöneticilik yapan AVCI; araştırma, eğitim ve danışmanlık şirketlerinde eğitim koordinatörü, proje direktörü ve genel müdürlük görevlerinde bulundu; ulusal ve uluslararası birçok firmada yönetim danışmanlığı yaptı. Çok sayıda radyo ve televizyon programına konuk olan AVCI, özel bir radyo kanalında üç yıl boyunca eğitim, kültür, sanat ve siyaset konularının işlendiği bir programı hazırlayıp sundu. Halen özel bir televizyon kanalında eğitim, kültür, sanat ve siyaset konularının  işlendiği “Artılar ve Eksiler” programını hazırlayıp sunmaktadır.

Yönetim ve Organizasyon, Eğitim Yönetimi ve Liderlik, Örgütsel Davranış, İletişim ve İnsan İlişkileri, Aile İçi İletişim ve Anne-baba Tutumları, Gençlik Dönemi Sorunları ve Çözüm Önerileri gibi konularda çalışmalar yapan AVCI’nın; “Başarılı ve Mutlu Olmaya Var Mısın?”, “Kendimizi ve Çocuklarımızı Nasıl Yetiştirelim?” ve “Eğitim Bilimine Giriş” (12 bölüm 1008 sayfa) isimli üç kitabı; 20’nin üzerinde ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleleri ile çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanmış çok sayıda yazı ve makalesi vardır.

Birçok STK’da aktif görev yapan AVCI, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nin kurucu yönetim kurulu üyesi; Sosyal Politikalar Derneği ve Yerel Yönetimler Derneği’nde yönetim kurulu üyesi, ÖNDER, CİHANNÜMA ve İlim Yayma Cemiyeti’nde de danışman olarak sosyal sorumluluk projelerinde hizmet etmektedir. Halen, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yapmakta olan AVCI, Fatma AVCI ile evli olup beş çocuk babasıdır.

YAYINLAR VE DİĞER ÇALIŞMALAR

YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1) Avcı, A. (2018). Örgüt kültürü: Kavramsal çerçevesi ve eğitim yönetimi açısından değerlendirilmesi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 1-41. Doi: 10.23863/kalem.2017.72. ERIHPLUS INDEX.

2) Avcı, A., Bozgeyikli, H. ve Kesici, Ş. (2017). Psychological needs as the predictor of teachers’ perceived stress levels. Journal of Education and Training Studies, 5(4), 154-164. Doi: 10.11114/jets.v5i4.2274. ERIC INDEX.

3) Avcı, A. (2017). Örgütsel bağlılık: Kavramsal çerçevesi ve eğitim örgütleri açısından etkileri. Turkish Studies, 12(6), 55-76. Doi: 10.7827/TurkishStudies.11535. EBSCO INDEX.

4) Avcı, A. ve Bozgeyikli, H. (2017). Okul yöneticilerinin yönetici kaygı düzeylerinin yordayıcısı olarak psikolojik sermaye. Marmara Üniversitesi Atatürk Egitim Fakültesi Egitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences, 45, 43-57. Doi: 10.15285/maruaebd.293255. EBSCO INDEX.

5) Bozgeyikli, H., Avcı, A. ve Navruz, B. (2017). Öğretmenlerin psikolojik sermaye düzeyleriyle örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modeliyle incelenmesi. Turkish Studies, 12(6), 103-122. Doi: 10.7827/TurkishStudies.11574. EBSCO INDEX.

6) Avcı, A. (2016). Investigation of teachers’ perceptions of organizational citizenship behavior and their evaluation in terms of educational administration. Educational Research and Reviews, 11(7), 318-327.

7) Avcı, A. (2016). Effect of leadership styles of school principals on organizational citizenship behaviors. Educational Research and Reviews, 11(11), 1008-1024. Doi: 10.5897/ERR2016.2812. ERIC INDEX.

8) Avcı, A. (2016). Okul müdürlerinin dönüşümcü ve işlemci liderlik stillerinin örgüt kültürüne etkisi. Journal of Human Sciences, 13(3), 4780-4807. Doi: 10.14687/jhs.v13i3.4160. EBSCO INDEX.

9) Avcı, A. (2016). Örgüt kültürünün örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisi. Journal of Human Sciences, 13(3), 5373-5398. Doi: 10.14687 / jhs.v13i3.4264. EBSCO INDEX.

10) Avcı, A. (2015). Investigation of transformational and transactional leadership styles of school principals, and evaluation of them in terms of educational administration. Educational Research and Reviews,10(20), 2758-2768. ERIC INDEX.

11) Avcı, A. (2015). The role of leadership and organizational citizenship behaviour in efficient management. African Journal of Business Management, 9(20), 717-724.             

12) Avcı, A. (2015). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 161-189. EBSCO INDEX.

13) Avcı, A. (2015). Örgütsel vatandaşlık davranışları: Kavramsal gelişimi ve eğitim örgütleri açısından etkileri. Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 11-26. EBSCO INDEX.

14) Avcı, A. (2015). Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin görüşleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Egitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences, 42, 1-16. EBSCO INDEX.

15) Avcı, A. (2010). Aile yapı ve atmosferinin okul şiddetine etkisi. Değerler Eğitimi Dergisi, 8(19), 7-52. EBSCO INDEX.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1) Avcı, A. ve Bozgeyikli, H. (2017). Okul yöneticilerinin örgütsel psikolojik sermaye düzeyleri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 1152-1155. Doi: 10.14527/9786053188353 (Özet bildiri).

2) Avcı, A. (2016). Öğretmen algılarına göre örgüt kültürü. International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), 43-67. (Tam metin bildiri).

3) Avcı, A. (2016). Okul müdürlerinin liderlik stillerinin incelenmesi ve okul iklimi açısından değerlendirilmesi. AASRC, International Conference of Studies in politics, education, health, engineering and sociology, Spehes Malatya.

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

1) Avcı, A. (2014). Eğitim bilimine giriş. İstanbul: Elit Kültür. 1008 Sayfa. ISBN:978-9944-995-79-5.

2) Avcı, A. (2011). Başarılı ve mutlu olmaya var mısın? 232 Sayfa. ISBN:978-9944-995-26-9.

3) Avcı, A. (2012). Kendimizi ve çocuklarımızı nasıl yetiştirelim? 226 Sayfa. ISBN:978-9944-995-32-0.

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

1) Avcı, A. (2014). Okul müdürlerinin liderlik stillerinin incelenmesi ve okul iklimi açısından değerlendirilmesi. İçinde  Ö. K. Tüfekçi (Ed.),  Sosyal bilimlerde stratejik araştırmalar (43-57). Germany: Lambert Academic Publishing. ISBN:978-3-659-95773-4.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1) Gözler, A., Bozgeyikli, H. ve Avcı, A. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının başarı yönelimleriyle mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 189-211. ULAKBİM İNDEKS.

2) Avcı, A. (2015). Dönüşümcü ve işlemci liderlik stilleri: Kavramsal çerçevesi ve eğitim örgütleri açısından etkileri. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences), 5, 85-108. ULAKBİM İNDEKS.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan izinle İstanbul’un 8 ilçesinde; eğitim yönetimi, denetimi, planlaması ve ekonomisiyle ilgili olarak toplamda 35 000 evren ve 7 000 örneklemi olan 8 bilimsel araştırma.

1) Avcı, A. (2014). Okul Yöneticilerinin Liderlik Stillerinin Örgüt Kültürüne Etkisi. Küçükçekmece İlçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Tüm Resmi ve Özel Okullar.

2) Avcı, A. (2014). Okul Yöneticilerinin Liderlik Stillerin Örgütsel Vatandaşlığa Etkisi. Kadıköy İlçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Tüm Resmi ve Özel Okullar.

3) Avcı, A. (2014). Okul Yöneticilerinin Liderlik Stillerinin Örgütsel İletişime Etkisi. Avcılar İlçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Tüm Resmi ve Özel

4) Avcı, A. (2014). Eğitim Kurumlarında Örgüt Kültürünün Örgütsel Vatandaşlığa Etkisi. Üsküdar İlçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Tüm Resmi ve Özel

5) Avcı, A. (2014). Eğitim Kurumlarında, Örgüt Kültürünün Örgütsel Güvene Etkisi. Eyüp İlçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Tüm Resmi ve Özel

6) Avcı, A. (2014). Eğitim Kurumlarında, Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılığa Etkisi. Bakırköy İlçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Tüm Resmi ve Özel

7) Avcı, A. (2014). Eğitim Kurumlarında, Örgütsel Bağlılığın İş Doyumuna Etkisi. Başakşehir İlçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Tüm Resmi ve Özel

8) Avcı, A. (2014). Eğitim Kurumlarında İş Doyumunun Performansa Etkisi. Beşiktaş İlçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Tüm Resmi ve Özel

PROJELER

1) Avcı, A. (2013), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR-Autodesk Maya Üç Boyutlu Animasyon Çizgi Film Yapım Eğitim Projesi; 920 Saat, 100 Kişi. 15.10.2012 / 11.04.2013. Proje Tasarımcısı, Koordinatörü ve Yürütücüsü.

2) Avcı, A. (2013), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR-Üç Boyutlu Autodesk Maya ile Oyun Tasarım ve Programlama Eğitim Projesi; 900 Saat, 100 Kişi. 15.10.2012 / 09.04.2013. Proje Tasarımcısı, Koordinatörü ve Yürütücüsü.

3) Avcı, A. (2013), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR-Sosyal Medya Uzmanı Eğitim Projesi; 600 Saat, 150 Kişi. 10.10.2012 / 30.01.2013. Proje Tasarımcısı, Koordinatörü ve Yürütücüsü.

4) Avcı, A. (2013), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR-Çağrı Merkezi Eğitim Projesi; 320 Saat, 20 Kişi. 07.11.2012/21.01.2013. Proje Tasarımcısı, Koordinatörü ve Yürütücüsü.

5) Avcı, A. (2013), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR-Ayakkabı İmalat İşçisi Eğitim Projesi; 480 Saat, 25 Kişi. 10.12.2012 / 04.03.2013. Proje Tasarımcısı, Koordinatörü ve Yürütücüsü.

6) Avcı, A. (2012), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR-Sosyal Medya Uzmanı Eğitim Projesi; 600 Saat, 50 Kişi. 09.07.2012 / 30.10.2012. Proje Tasarımcısı, Koordinatörü ve Yürütücüsü.

7) Avcı, A. (2012), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR-Ayakkabı İmalat İşçisi Eğitim Projesi; 480 Saat, 50 Kişi. 12.08.2012 / 22.11.2012. Proje Tasarımcısı, Koordinatörü ve Yürütücüsü.

8) Avcı, A. (2012), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR-Çağrı Merkezi Eğitim Projesi; 320 Saat, 20 Kişi. 12.09.2012 / 30.11.2012. Proje Tasarımcısı, Koordinatörü ve Yürütücüsü.

9) Avcı, A. (2012), İŞKUR-Ayakkabı İmalat İşçisi Eğitim Projesi; 480 Saat, 25 Kişi. 01.10.2012 / 27.12.2012. Proje Tasarımcısı, Koordinatörü ve Yürütücüsü.

10) Avcı, A. (2011), Küçükçekmece İlçesi, Benim Üniversitem Kardeş Okul Projesi. Proje Tasarımcısı ve Yürütücüsü.

11) Avcı, A. (2011), Zeytinburnu İlçesi, Benim Üniversitem Kardeş Okul Projesi . Proje Tasarımcısı ve Yürütücüsü.

12) Avcı, A. (2011), Fatih İlçesi, Benim Üniversitem Kardeş Okul Projesi. Proje Tasarımcısı ve Yürütücüsü.

13) Avcı, A. (2011), Üsküdar İlçesi, Benim Üniversitem Kardeş Okul Projesi. Proje Tasarımcısı ve Yürütücüsü.

SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAY ORGANİZASYONU
1) Avcı, A. (2012), Uluslararası Sosyal Politikalar Sempozyumu, “Küresel ve Ulusal Sosyal Politikalarda Yeni Boyutlar”. Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı. 1. Sosyal Politikalarda Küresel Eğilimler, 2. Türkiye’de Sosyal Politikaların ve Sosyal Devletin Dönüşümü, 3. Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Sosyal Belediyecilik Algısı ve Sosyal Politika, 4. Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Politika, 5. Türkiye’de Özel Sektör ve Sosyal Politika; panel konuları çerçevesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve bakanlık yetkilileri, uluslararası akademisyen ve konu alanı uzmanları, sivil topluk kuruluşları temsilcileri, il ve ilçe belediye yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. (Cemal Reşit Rey, 15-16 Haziran 2012)

2) Avcı, A. (2012), Kentsel Dönüşüm Süreci ve Sosyal Politikalar. Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı. TOKİ ve KİPTAŞ yetkilileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, il ve ilçe belediye yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi, 2-3 Haziran 2012).

3) Avcı, A. (2012), Afet Öncesi ve Sonrası Sosyal Politikalar, Kurumlar Arası Koordinasyon. Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı. Başbakanlık Acil Durum ve Yönetim Kurumu Başkanı ve yetkilileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, afet ve acil yardım kuruluşları yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi, 2-3 Haziran 2012).

4) Avcı, A. (2012), Vakıf Medeniyeti ve Sosyal Politikalar Çalıştayı. Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı. Vakıflar Genel Müdürü ve yetkilileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda kanaat önderinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi, 2-3 Haziran 2012)

SEMİNER VE KONFERANS

1) Avcı, A. (2016), “Motivasyon ve Başarı” İBB 23. Kariyer Günleri, Atakent Kültür Merkezi

2) Avcı, A. (2016), “Başarılı ve Mutlu Olmaya Var Mısın?” Küçükçekmece Belediyesi

3) Avcı, A. (2016), “Ekip Ruhuyla Hareket ve Takım Çalışması” Akdeniz Girişim Holding

4) Avcı, A. (2016), “İnsan İlişkileri ve Etkili İletişim” Akdeniz Girişim Holding

5) Avcı, A. (2015-2016), “Liderlik ve Yönetim Yetkinlikleri” THY (11 grup, 220 THY Müdürünün katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Program tasarımcısı, koordinatörü ve yöneticisi)

6) Avcı, A. (2016), “İnsan İlişkileri ve Etkili İletişim” Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

7) Avcı, A. (2015), “Etkili Okul Yönetimi ve Liderlik” Küçükçekmece Belediyesi.

8) Avcı, A. (2015), “Madde Bağımlılığıyla Etkin Mücadele” Zeytinburnu Belediyesi.

9) Avcı, A. (2015), “İnsan İlişkileri ve Etkili İletişim” Zeytinburnu Belediyesi.

10) Avcı, A. (2014), “Aile Okulu” Seminerleri, 24 Adet Seminer. Küçükçekmece Belediyesi.

11) Avcı, A. (2014), “Okul Yönetimi ve Liderlik” Semineri, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (İlçedeki tüm lise müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.) Program organizatörü ve konuşmacı.

12) Avcı, A. (2014), “İletişim ve İnsan İlişkileri-Liderlik ve Ekip Ruhuyla Hareket” Genç Tümsiad İki Günlük Eğitim Programı, konuşmacı

13) Avcı, A. (2013), “Ailede Huzur ve Mutluluk, Ben Neresindeyim?/Aile İçi İletişim ve Anne-Baba Tutumları” Semineri, Ümraniye Belediyesi Kültür Merkezi (Halka Açık Eğitim ve Rehberlik Semineri), konuşmacı.

14) Avcı, A. (2013), “Ailede Çocuğun Ahlak ve Karakter Eğitimi” Semineri, Ümraniye Belediyesi Kültür Merkezi (Halka Açık Eğitim ve Rehberlik Semineri), konuşmacı.

15) Avcı, A. (2013), “Okul Başarısında Anne-Babanın Rolü-1/ Aile İçi İletişim ve Rehberliğin Önemi” Semineri, Ümraniye Belediyesi Kültür Merkezi (Halka Açık Eğitim ve Rehberlik Semineri), konuşmacı.

16) Avcı, A. (2013), “Okul Başarısında Anne-Babanın Rolü-2/Gençlik Psikolojisi, Gençlik Dönemi Özellikleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri” Semineri, Ümraniye Belediyesi Kültür Merkezi (Halka Açık Eğitim ve Rehberlik Semineri), konuşmacı.

17) Avcı, A. (2013), “Okul Başarısında Anne-Babanın Rolü-3/Çocuğun Gelişim ve Eğitiminde Rol Model Olarak Anne-Baba” Semineri, Ümraniye Belediyesi Kültür Merkezi (Halka Açık Eğitim ve Rehberlik Semineri), konuşmacı

18) Avcı, A. (2012), “Kendimizi ve Çocuklarımızı Nasıl Yetiştirelim?” Semineri, Ümraniye Belediyesi Kültür Merkezi (Halka Açık Eğitim ve Rehberlik Semineri), konuşmacı

19) Avcı, A. (2012), “Çocuğum ve Ben” Semineri, Ümraniye Belediyesi Kültür Merkezi (Halka Açık Eğitim ve Rehberlik Semineri), konuşmacı

20) Avcı, A. (2011), “Başarıya Götüren Aile” Semineri, Ümraniye Belediyesi Kültür Merkezi (Halka Açık Eğitim ve Rehberlik Semineri), konuşmacı

21) Avcı, A. (2011), “Disiplin ve Anne-Baba Tutumları” Semineri, Ümraniye Belediyesi Kültür Merkezi (Halka Açık Eğitim ve Rehberlik Semineri), konuşmacı