MAKALELER

Effect of leadership styles of school principals on organizational citizenship behaviors.

Educational Research and Reviews, 11(11), 1008-1024. Doi: 10.5897/ERR2016.2812. ERIC INDEX.

 

 Psychological needs as the predictor of teachers’ perceived stress levels.

Journal of Education and Training Studies, 5(4), 154-164. Doi: 10.11114/jets.v5i4.2274. ERIC INDEX.

Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 2018, 8(1), 1-41

Makale Gönderim Tarihi:06.02.2017 Makale Kabûl Tarihi:09.04.2017

 

 Okul müdürlerinin dönüşümcü ve işlemci liderlik stillerinin örgüt kültürüne etkisi.

Journal of Human Sciences, 13(3), 4780-4807. Doi: 10.14687/jhs.v13i3.4160. EBSCO INDEX.

 

Örgüt kültürünün örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisi.

Journal of Human Sciences, 13(3), 5373-5398. Doi: 10.14687 / jhs.v13i3.4264. EBSCO INDEX.

 

Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 161-189. EBSCO INDEX.

Örgütsel vatandaşlık davranışları: Kavramsal gelişimi ve eğitim örgütleri açısından etkileri.

Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 11-26. EBSCO INDEX.

 

 Okul müdürlerinin dönüşümcü ve işlemci liderlik stillerinin örgüt kültürüne etkisi.

Journal of Human Sciences, 13(3), 4780-4807. Doi: 10.14687/jhs.v13i3.4160. EBSCO INDEX.

Öğretmen algılarına göre örgüt kültürü.

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), 43-67. (Tam metin bildiri).

 

 Aile yapı ve atmosferinin okul şiddetine etkisi.

Değerler Eğitimi Dergisi, 8(19), 7-52. EBSCO INDEX.

 

Investigation of transformational and transactional leadership styles of school principals, and evaluation of them in terms of educational administration.

Educational Research and Reviews,10(20), 2758-2768. ERIC INDEX.

The role of leadership and organizational citizenship behaviour in efficient management.

African Journal of Business Management, 9(20), 717-724.

Investigation of teachers’ perceptions of organizational citizenship behavior and their evaluation in terms of educational administration.

Educational Research and Reviews, 11(7), 318-327.

 

Dönüşümcü ve işlemci liderlik stilleri: Kavramsal çerçevesi ve eğitim örgütleri açısından etkileri.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences), 5, 85-108. ULAKBİM İNDEKS.

 

 Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin görüşleri.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Egitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences, 42, 1-16. EBSCO INDEX.

Sınıf öğretmeni adaylarının başarı yönelimleriyle mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 189-211. ULAKBİM İNDEKS.

Örgütsel bağlılık: Kavramsal çerçevesi ve eğitim örgütleri açısından etkileri.

Turkish Studies, 12(6), 55-76. Doi: 10.7827/TurkishStudies.11535. EBSCO INDEX.

Öğretmenlerin psikolojik sermaye düzeyleriyle örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modeliyle incelenmesi.

Turkish Studies, 12(6), 103-122. Doi: 10.7827/TurkishStudies.11574. EBSCO INDEX.

Okul yöneticilerinin yönetici kaygı düzeylerinin yordayıcısı olarak psikolojik sermaye.

Marmara Üniversitesi Atatürk Egitim Fakültesi Egitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences, 45, 43-57. Doi: 10.15285/maruaebd.293255. EBSCO INDEX.